مصاحبه آقای دکتر محمد رضا طالع در تلویزیون اینترنتی چهره

در این مصاحبه وضعیت یگانه مدرسی که تحت عمل کاشت حلزون شنوایی قرار گرفته بررسی خواهد شد.
شما بینندگان عزیز همواره می توانند برای رای دهی و گذاشتن نظرات خویش نسبت به ایشان به عنوان چهره ماندگار اقدام نمایند.

لینک مصاحبه در تلویزیون اینترنتی چهره:
https://www.instagram.com/p/BcMo8cnhYOM/

لینک مصاحبه در آپارت:

 

حضور آقای دکتر محمد رضا طالع در برنامه ماه عسل

سوژه ماه عسل همه را غافلگیر کرد:
واکنش کودک ناشنوایی که برای اولین بار صدای مادر و پدربزرگش را شنید

احسان علیخانی در بیست و هفتمین قسمت ماه عسل 94، با دعوت از دکتر محمد رضا طالع و بررسی چند کودک که توسط ایشان تحت عمل کاشت حلزون شنوایی قرار گرفته بودند، میزبان سوژه ای ویژه هم بود؛ او از خانواده ای دعوت کرده بود که کودکی ناشنوا داشتند و قرار بود فرزندشان برای اولین بار و در برنامه ماه عسل به کمک تجهیزات جدید دنیای پزشکی قدرت شنوایی را به دست بیاورد.

لحظه ای که این کودک برای اولین بار موفق به شنیدن صدا می شود را حتما ببینید.