سوژه ماه عسل همه را غافلگیر کرد:
واکنش کودک ناشنوایی که برای اولین بار صدای مادر و پدربزرگش را شنید

احسان علیخانی در بیست و هفتمین قسمت ماه عسل 94، با دعوت از دکتر محمد رضا طالع و بررسی چند کودک که توسط ایشان تحت عمل کاشت حلزون شنوایی قرار گرفته بودند، میزبان سوژه ای ویژه هم بود؛ او از خانواده ای دعوت کرده بود که کودکی ناشنوا داشتند و قرار بود فرزندشان برای اولین بار و در برنامه ماه عسل به کمک تجهیزات جدید دنیای پزشکی قدرت شنوایی را به دست بیاورد.

لحظه ای که این کودک برای اولین بار موفق به شنیدن صدا می شود را حتما ببینید.