آیا می دانید کم شنوایی شایع ترین نقص مادرزادی در میان نقایص حسی است؟

آیا می دانید 1 تا 3 نفر در هر هزار نوزاد به طور مادر زادی کم شنوا متولد می شود؟

آیا می دانید 90 درصد کودکان کم شنوا از والدین سالم و شنوا به دنیا می آیند؟

کم شنوایی به دلیل ماهیت پمهانش معمولا سال ها شناسایی نشده باقی می ماند، تا زمانی که تاخیر در رشد زانی کودک به حدی شود که والدین و کارشناسان به اجبار توانایی شنیدن او را مورد بررسی قرار دهند.

کم شنوایی های خفیف تر معمولا تا رسیدن کودک به سن مدرسه شناسایی نشده باقی می ماند، پیچیدگی این امر زمانی بیشتر مشخص می شود که در نظر داشته باشیم روند فراگیری زبان در حقیقت از زمان تولد آغاز می شود و 80 درصد توانایی یادگیری زبان گفتار و مهارت های درکی وابسته در 18 ماه نخست زندگی کودک شکل می گیرد و شنوایی حائز اهمیت حیاتی برای رشد هنجار این مهارت هاست، همچنین کودکان کم شنوا تا 8 الی 9 ماهگی مانند کودکان شنوا غان و غون (Babbling) می کنند و این ممکن است والدین را به اشتباه بیاندازد

جای تردیدی وجود ندارد که هرچه کم شنوایی کودک زودتر تشخیص داده شود و اقدامات توانخشی و تجویز سمعک زودتر آغاز شود کودک در سال های آتی توانایی بهتری خواهد داشت.

ررسی ها نشان داده اند کودکانی که کم شنوایی آنها پیش از شش ماهگی مورد شناسایی قرار گرفته و اقدامات مداخله ای مناس برایشان صورت گرفته است بسیار موفق تر از کودکانی هستند که پس از شش ماهگی تشخیص داده می شوند.

مؤاجع بین المللی فعلی همگی توصیه می کنند: کودکان دچار کم شنوایی مادرزادی باید پیش از سه ماهگی تشخیص داده شده و پیش از شش ماهگی مداخله مناسب درمانی برای آنها صورت گیرد، به همین دلیل برنامه های غربالگری شنوایی پیش از ترخیص نوزاد از زایشگاه صورت می گیرد.

نکته مهم دیگر این است که هیچ کودکی برای استفاده از سمعک یا دیگر اقدامات توان بخشی کوچک نیست، هر ساعت و روزی که کودک کم شنوا زودتر سمعک دریافت کند در موفقیت های آتی وی موثرتر است، در صورت عدم تشخیص زودرس کم شنوایی، برای بسیاری از کودکان کسب مهارت های زبانی، گفتاری، درکی و اجتماعی بسیار مشکل و غالبا غیر ممکن است. کودک دچار کم شنوایی عمیق هیچ گونه دسترسی به گفتار ندارد و در نتیجه رشد زبانی و گفتاری هم نخواهد داشت.

لازم به ذکر است که:

حتی کم شنوایی های ملایم و یک طرفه نیز اثرات سوئی بر مهارت های زبانی، درکی و اجتماعی کودکان به جا می گذارد. اکنون تجهیزات جدید ما را قادر ساخته اند در همان بدو تولد، وجود کم شنوایی را در نوزادان تشخیص دهیم. این روش ها مقرون به صرفه بوده و هیچ گونه درد یا ناراحتی به همراه ندارد.

البته تمام کم شنوایی ها با شروع زودترس در بدو تولد قابل شناسایی نیستند، زیرا کم شنوایی ممکن است در هر زمانی ایجاد شود، بنابراین زمانی که به کودکی مشکوک می شویم حتما باید او را برای ارزیابی شنوایی ارجاع دهیم.

بررسی ها نشان می دهد مهارت های زبانی کودکانی که پیش از شش ماهگی تشخیص داده شوند بسیار بهتر از گروهی است که پس از آن تشخیص داده می شوند. تشخیص کم شنوایی و آغاز اقدامات توانبخشی در دوره ی نوزادی و شیر خواره گی نیاز به اقدامات توانبخشی در دوران مدرسه را تا حد زیادی کاهش می دهد.

در آخر یادآور می شویم: کم شنوایی در کودکان معلولیتی است خاموش و پنهان. هر ساعت تاخیر در شناسایی این معلولیت، نتایج جبران ناپذیری برای کودک به بار می آورد. به یاد داشته باشید که هیچ کودک و شیر خواری برای ارزیابی شنوایی، استفاده از سمعک و اقدامات توان بخشی کوچک نیست.