بیست سال گذشت، بیست سالی که مثل برق و باد گذشت، ناباورانه و در چشم بهم زدنی! گذشتیم و بدینجا رسیدیم… اما خداوند منان را عاشقانه شاکریم که به ما در این کسوت مقدس، توفیق خدمت صادقانه به خلق را در گذر این سالیان دور و دراز نصیبمان کرد، و شاد و سرافرازیم که عمر و روزگارانمان همواره به تلاش در جهت خدمت به خلایق و امور خیر گذشت. تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

و اینک که به لطف خدا، (کلینیک تخصصی شنوایی شناسی و تعادل پژواک) در آستانه بیست و یکمین سال فعالیت خود به (مرکز جامع فوق تخصصی ارزیابی و توانبخشی شنوایی و تعادل) تبدیل شده، و پس از سپری کردن بیش از دو دهه فعالیت علمی، پژوهشی و بالینی مستمر در زمینه های مختلف شنوایی شناسی، توانسته است توان علمی و عملی خود را در عرصه های گوناگون اثبات نموده و مورد اطمینان بسیاری از اساتید، پزشکان متخصص و احاد مردم واقع شده و نام (پژواک) به نامی آشنا و برندی مطمئن در عرصه (شنوایی شناسی) ایران تبدیل گردیده، بسیار مفتخر وشاکریم و برخود می بالیم.

بدون شک لطف خدا و حمایت های بی دریغ اساتید بزرگوار و فرهیختگان علم پزشکی در استان خراسان و تشویق ها و دلگرمی های مداوم ایشان موجبات فراهم آمدن این موقعیت خطیر را برای ما ایجاد نموده و ما را در ادامه دادن راه واستمرار تلاش علمیمان و نیز در امر سرمایه گذاری کلان در حهت تجهیز روزافزون این مرکز (علمی-پژوهشی-بالینی) بیش از پیش مصمم نموده است، و قطعا در سایه همان حمایت ها و دلگرمی هاست که اینک در آستانه بیست یکمین سال فعالیت این مرکز بازهم با تجهیز بیشتر این مرکز به پیشرفته ترین، جدیدترین و دقیق ترین تجهیزات کامپیوتریز در زمینه های مختلف شنوایی شناسی و سرگیجه و تعادل و وزوز در ابعاد تشخیصی و توان بخشی توانسته ایم این مرکز را که در نوع خود منحصر به فرد بوده به مجهز ترین و دقیق ترین مرکز شنوایی شناسی و تعادل در خاورمیانه تبدیل نماییم.